OBIADY – luty 2018r.

OBIADY – LUTY 2018r.

10 dni obiadowych
od 01.02.2018 - 28.02.2018

wpłaty na konto

 od 01.02.2018. do 06.02.2018r.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PRZELEWÓW.
DECYDUJE DATA WPŁYWU NA KONTO SZKOŁY.

10 x 4,50 = 45,00 zł

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

Zofia Matysiak – intendent szkoły tel. 684707025

Back to Top