INFORMACJE NA TEMAT OBIADÓW SZKOLNYCH

Zapisy na obiady na nowy rok szkolny 2018/19 odbywać się będą u intendenta
w dn. 27.08.2018r. - 07.09.2018r. 

od godz. 8:00 do 13:00

telefonicznie lub osobiście

Wpłaty na rok szkolny 2018/19 przyjmujemy po dn.01 września 2018r.

Opłatę za korzystanie ucznia z obiadów na stołówce szkolnej Rodzic (opiekun prawny) uiszcza z góry w pierwszym tygodniu każdego miesiąca, przelewem na rachunek: 

                                26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

Prosimy, aby w tytule płatności zostały zawarte następujące informacje: imię, nazwisko dziecka oraz klasa, ilość i konkretne dni obiadowe .

Wpłatę pomniejszamy o ewentualne  nieobecności ucznia na obiedzie w danym miesiącu lub ewentualne zgłoszone nieobecności za miesiąc poprzedni.

Nieobecność w danym dniu należy zgłaszać najpóźniej dzień wcześniej.

Prosimy o terminowe wpłaty na konto, co umożliwi nam wpisanie ucznia na listę.

Szanowni Rodzice !

W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

Ponadto informujemy, że niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją z obiadów.

Wszelkich informacji na temat płatności za obiady udziela

                            

                             Intendent szkoły :     Zofia Matysiak , tel. 68 4707025  

Back to Top