Obiady październik

Odpłatność za obiady – październik 2018r.

23 dni obiadowe

od 01.10.2018 - 31.10.2018r.

23x 4,50 = 103,50 zł

wpłaty na konto od 01.10 - 07.10.2018r.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PRZELEWÓW.

Przy wpłatach za dany miesiąc proszę podać : nazwisko, imię i klasa .

Wpłaty należy pomniejszyć o odpisy dokonane w poprzednim miesiącu.

Informacji udziela intendent szkoły: tel. 684707025 lub 684707024

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

Back to Top