GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Informujemy, że w naszej szkole działa gabinet pielęgniarski.

Pielęgniarka prowadzi badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

W związku ze zmianami w ustawie o bezpłatnym dostępie do opieki zdrowotnej, brak pisemnego sprzeciwu rodzica oznacza zgodę
na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole.

Back to Top