Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej:

- aktualne badania jakości oświetlenia

- zgłoszenie szkoły do termomodernizacji