Zamówienie publiczne


Szczegóły informacji 

Rmont i przebudowa pomieszczeń Gimnazjum nr 7 na potrzeby V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zachodniej 63 w Zielonej Górze I etap.

 

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Finansowanie: własne

Nr UZP;523163-N-2017

Zamawiający: V Liceum Ogólnokształcące

Termin składania ofert / wniosków: 2017-06-16  09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-06-16  09:15:00

 

 

Załączniki


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik do SIWZ nr 1-5 -wersja edytowalna

Załącznik nr 7 do SIWZ -Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 7 do SIWZ -rysunki

Załącznik nr 8do SIWZ- STWiORB

Załącznik nr 9 do SIWZ -Przedmiar robót -dokument pomocniczy

Informacja z otwarcia ofert 16.06.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  strona_1,  strona_2

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

 

 

Rejestr zmian


 

Data wytworzenia informacji: 2016-06-01