INFORMACJE NA TEMAT OBIADÓW SZKOLNYCH

Zapisy na obiady na nowy rok szkolny 2018/19 odbywać się będą u intendenta
w dn. 27.08.2018r. - 07.09.2018r. 

od godz. 8:00 do 13:00

telefonicznie lub osobiście

Wpłaty na rok szkolny 2018/19 przyjmujemy po dn.01 września 2018r.

Opłatę za korzystanie ucznia z obiadów na stołówce szkolnej Rodzic (opiekun prawny) uiszcza z góry w pierwszym tygodniu każdego miesiąca, przelewem na rachunek: 

                                26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

Prosimy, aby w tytule płatności zostały zawarte następujące informacje: imię, nazwisko dziecka oraz klasa, ilość i konkretne dni obiadowe .

Wpłatę pomniejszamy o ewentualne  nieobecności ucznia na obiedzie w danym miesiącu lub ewentualne zgłoszone nieobecności za miesiąc poprzedni.

Nieobecność w danym dniu należy zgłaszać najpóźniej dzień wcześniej.

Prosimy o terminowe wpłaty na konto, co umożliwi nam wpisanie ucznia na listę.

Szanowni Rodzice !

W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

Ponadto informujemy, że niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją z obiadów.

Wszelkich informacji na temat płatności za obiady udziela

                            

                             Intendent szkoły :     Zofia Matysiak , tel. 68 4707025  

OBÓZ INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH

TERMIN: 3-5 WRZEŚNIA 2018

MIEJSCE: BRONKÓW/k. DYCHOWA, OŚRODEK „ KOŁATKA”

Przewidywana godzina wyjazdu: 10.00 - powrót: 13.00

 KOSZT: 230 zł (2 noclegi, dojazd w dwie strony, wyżywienie)

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców przy V LO w Zielonej Górze do 15 sierpnia 2018r.

nr 17 1090 1535 0000 0001 0148 4518 z dopiskiem: imię nazwisko ucznia, klasa – obóz integracyjny.

Po apelu inauguracyjnym 03 września uczniowie przechodzą z wychowawcami na miejsce parkingowe z bagażem podróżnym. Pół godziny przed apelem będzie można złożyć bagaże w salach lekcyjnych wyznaczonych dla każdej klasy. Szczegóły dotyczące sal będą zamieszczone na tablicy informacyjnej w dniu inauguracji.

Podczas obozu zostaną przeprowadzone testy poziomujące z języków obcych dla osób, które nie pisały ich w czasie wakacji.

Należy wziąć przybory szkolne, strój gimnastyczny oraz podpisaną przez rodziców zgodę na wyjazd. Link do pobrania zgody.

 

OBIADY – Maj 2018r.

16 dni obiadowych

od 09.05.2018 - 30.05.2018

 

wpłaty na konto do 06.05.2018r.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PRZELEWÓW.

DECYDUJE DATA WPŁYWU NA KONTO SZKOŁY.

 

Przy wpłatach za dany miesiąc proszę uwzględnić odpisy 

 za miesiąc poprzedni oraz wyjazdy na wycieczki w maju 2018r.

16x 4,50 = 72,00 zł

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

 

                       Zofia Matysiak – intendent szkoły       tel. 684707025

Zmiany godzin otwarcia biblioteki.

W związku z inwentaryzacją w bibliotece szkolnej prosimy o wcześniejsze  zaopatrzenie się w lektury i inne, wybrane książki.

Biblioteka będzie nieczynna w dniach 01.03. - 15.03.

Za utrudnienia przepraszamy

Zmiana numeru telefonu na czas ferii.

Na okres ferii został zmieniony numer telefonu do skretariatu.  68 470 70 24.

Back to Top