Szkoła

dokumenty, nauczyciele, patron, hymn, absolwenci


Terminy rekrutacji 2020

(zgodnie z zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty nr 4/2020, z dn.31.01.2020r.)

  • Składanie podań do szkoły pierwszego wyboru - od 11 maja do 23 czerwca 2020 r., do godz. 15.00.
  • Przyjmowanie dokumentów ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych zaświadczeń i dyplomów - od 26 do 30 czerwca 2020 r., do godz.15.00.
  • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły - 13 lipca 2020 r..
  • Potwierdzenie woli podjęcia nauki - 13 do 20 lipca 2020 r., do godz.15.00.
  • Ogłoszenie listy przyjętych, którzy potwierdzili wolę nauki oraz nieprzyjętych - 21 lipca 2020 r., do godz.14.00.