Szkoła

dokumenty, nauczyciele, patron, hymn, absolwenci


Terminy rekrutacji 2020

Na podstawie § 11B ust. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. poz. 493 z późn. zm.)

 • Składanie podań do szkoły pierwszego wyboru
  od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r., do godz. 15.00

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r., do godz. 15.00

 • Uzupełnienie dokumentów o zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
  od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 r., do godz.15.00

 • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
  12 sierpnia 2020 r.

 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  13 do 18 sierpnia 2020 r., do godz.15.00

 • Ogłoszenie listy przyjętych, którzy potwierdzili wolę nauki oraz nieprzyjętych
  19 sierpnia 2020 r., do godz.14.00

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty publikacja wyników postępowania rekrutacyjnego - list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły.