Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

V Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego

Majątek szkoły

  • Środki trwałe: -
  • Wyposażenie: 520 609,80 zł
  • Zbiory biblioteczne: 24 125,12 zł
  • Inne (wartości niematerialne i prawne): 25 594,09 zł