Aktywna V

wydarzenia, filmowa Piątka, wolontariat, aktywni z Krzychem


Dzień Dawcy za nami!

Podczas Dnia Dawcy, 17.11.2021 r., w V LO zaroiło się od ludzi dobrej woli, którzy chcieli podzielić się cząstką siebie i oddawali krew, rejestrowali się jako potencjalni dawcy szpiku, a także uczestniczyli w wykładach na temat transplantologii. Jesteśmy wdzięczni wszystkim dawcom, wolontariuszom, uczestnikom, prelegentom, organizatorom za zaangażowanie i okazanie wielkiego serca. Choć każdy z nas jest inny, mamy jedną wyjątkową, łączącą nas cechę – chęć niesienia pomocy potrzebującym!

Zobacz... Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, strona www

Zobacz...Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, facebook

WIELKIE DZIĘKI, że byliście z nami!