Lubuskie Talenty

   Rozpoczyna się nabór do programu stypendialnego „Lubuskie Talenty” realizowanego przez Samorząd Województwa Lubuskiego w roku szkolnym 2019/2020. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego do zapoznania się z zasadami przystąpienia do projektu.

   Termin składania wniosków 21.10.2019 – 8.11.2019.

   Szczegółowe informacje na stronie:

http://lubuskie.pl/strona-glowna/zalatw-sprawe/menu-edukacja/lubuskie-talenty-program-stypendialny/

Zebranie z rodzicami

 

 

Dnia 24 października 2019r., o godz.18.00,

odbędą się spotkania

rodziców z wychowawcami klas,

wg następującego harmonogramu:

 

KLASA WYCHOWAWCA SALA
ZBIOROWE
I BP Magdalena Nowakowska 35
I EP Wioletta Szkwarek 22
I HP Paulina Ćwik 32
I MP Barbara Malina - Tyda 14
I PP Karolina Wesołek 25
II P Donata Malinowska 1A
III B Violetta Dudziak 34
III E Monika Kapała 8
III H Katarzyna Fligier 31
III M Agnieszka Bluszcz 23
III P Agnieszka Markowska 11
INDYWIDUALNE
I BG Krystyna Kotarska 33
I EG Robert Kuca 13
I HG Dorota Napierała 12
I MG Agnieszka Czernicka ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE
I PG Aleksandra Ejchart 15
II B Agnieszka Bekiesz 11A
II E Paweł Maciejewski 24
II H Dorota Wierzbicka 21
II M Marcin Czajka 9

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w godz. 18.00 – 19.00

O godz. 17.30, w Sali 12A, odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

Obiady listopad

 

 

OBIADY

listopad 2019r.

19 dni obiadowych x 5 zł = 95 zł

 

wpłaty na konto od 1.11 do 7.11.2019

 

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PRZELEWÓW!!!!!!!!!

INFORMACJE o OBIADACH i ODPISACH:

tel. 68 470 70 25 lub 68 470 70 24

 

 

 

 

Stypendia szkolne

 

Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 304 (sekretariat) i pokój 308 oraz na stronie www.mops.zgora.pl

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

do 16 września 2019 roku

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia

rozkład zajęć

Obowiązujący od 3 września 2019 plan lekcji dostępny jest w systemie Librus

Back to Top