Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Stołówka

Informacja o obiadach

Osoby, które chcą jeść obiady w danym miesiącu muszą się zapisać na listę osób żywionych u p. Jolanty Haziak - kierownik gospodarczy lub u p. Zofii Matysiak - intendentki szkolnej.

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701


Prosimy o terminowe dokonywanie przelewów.

Decyduje data wpływu na konto szkoły.


U W A G A!!!

OD GRUDNIA ZMIANA ZASAD PŁATNOŚCI ZA OBIADY!!!
Należność za obiady trzeba będzie wpłacać pod koniec
poprzedniego miesiąca – w ogłoszeniu o wysokości opłaty,
tak jak dotychczas, będzie określony termin płatności.
Na podstawie wpłat będzie zrobiona lista obiadowa. Osoby,
które nie wpłacą w podanym terminie nie zostaną
wpuszczone na obiad.

GRUDZIEŃ – 15 DNI (do 21.12.)

15 x 5,-zł = 75,-zł

WPŁATY W DNIACH 22 - 26 LISTOPADA !!!!

Informacje o obiadach:
- intendentka tel.68 470 70 25
- kier.gospodarczy – tel. 68 470 70 24


Zasady korzystania ze stołówki:

 • Zaleca się spożywanie drugiego śniadania w stołówce szkolnej, która będzie dezynfekowana po każdej przerwie.
 • W przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 • Zmienia się organizację wydawania obiadów. Obiady będą wydawane w godz. 12:15 – 14:00. Wprowadza się dwie przerwy 20 minutowe, w godz. 12:15 – 12.35 z przeznaczeniem dla uczniów klas I i II oraz 13:20 – 13:40 z przeznaczeniem dla uczniów wszystkich klas III. Uczniowie, którzy w godz. 12:35 – 13:20 oraz 13:40 – 14:00 mają przerwę śródlekcyjną mogą korzystać ze stołówki bez względu, z której są klasy.
 • Zobowiązuje się, korzystających ze stołówki do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.
 • W kolejce obowiązują zasady dystansu społecznego.
 • Przed stołówką ustawiony zostanie dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 • Obiady będą wydawane w porcjach na talerzach(zarówno zupa, jak i drugie danie) dla poszczególnych uczniów, wraz z kompletem sztućców.
 • Uczniowie zajmują miejsca przy stolikach, przy których są wolne miejsca (zabrania się przestawiania krzeseł do innych stolików).
 • Po spożyciu posiłku naczynia oraz sztućce należy odnieść do miejsca w tym celu wyznaczonego.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 • Stoliki, a także oparcia krzeseł będą dezynfekowane po każdym użyciu.

Regulamin stołówki szkolnej
V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 2. Osoby, które chcą jeść obiady muszą się zapisać na listę osób żywionych u p. Jolanty Haziak - kierownik gospodarczy l lub u p. Zofii Matysiak - intendentki szkolnej przed rozpoczęciem danego miesiąca obiadowego.
 3. Warunkiem korzystania z obiadów jest dokonanie wpłaty przelewem na konto szkoły w wyznaczonym terminie. Liczy się data wpływu.
 4. Cena za jeden obiad wynosi 5,00 zł.
 5. Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701
 6. Wszelkich informacji udziela intendentka szkolna nr tel.: 68 4707025, 68 4707024
 7. Nieobecność na obiedzie należy zgłosić dzień wcześniej do godz.15.00.