Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Spotkania z rodzicami, czwartki – 18.00

  • 16.09.2021 r.. – klasy II – III po SP
  • 23.09.2021 r.. – klas I po SP i III po GIM
  • 21.10.2021 r. – ogólne dla klas I i II po SP + indywidualne dla pozostałych klas
  • 18.11.2021 r. – ogólne dla klas III + indywidualne dla pozostałych klas
  • 16.12.2021 r. – ogólne dla klas I - III po SP + indywidualne dla klas III po GIM
  • 24.03.2022 r.
  • 19.05.2022 r. – ogólne dla klas I i II