Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Druki do pobrania

Nazwa dokumentu Link
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w V LO w Zielonej Górze (należy złożyć do 16.06.2021 r.). We wniosku w miejscu oznaczonym jako "Rodzaj świadczenia" należy wpisać "wypoczynek letni". pobierz