Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Druki do pobrania

UWAGA.
Nauczyciele pobierający emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne składają oświadczenie o wysokości świadczenia oraz wniosek.

Oba dokumenty należy złożyć do 15 czerwca 2023 r.

Nazwa dokumentu Link
Oświadczenie o wysokości emerytury/renty/świadczenia kompensacyjnego do naliczenia wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pobierz
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w V LO w Zielonej Górze pobierz