Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Druki do pobrania

Nazwa dokumentu Link
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w V LO w Zielonej Górze (należy złożyć do 4.12.2020 r.). We wniosku w miejscu oznaczonym jako "Rodzaj świadczenia" należy wpisać "pomoc finansowa". Do wniosku należy dołączyć druk, który umieszczony jest poniżej (należy złożyć oba druki) pobierz
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z ZFŚS (należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego) pobierz