Szkoła

dokumenty, nauczyciele, patron, hymn, absolwenci


Dla osób zainteresowanych tradycyjnymi i nowymi mediami oraz chcących aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej. Wspólnie z INPA uczniowie będą pracować nad technikami animacji życia lokalnego, właściwej autoprezentacji. Wzmacniać będą pewność siebie podczas licznych treningów czy wystąpień np. na antenie lokalnego radia czy podczas wspólnych debat i warsztatów.

By jak najwcześniej oszacować potencjał i kreatywność młodego człowieka, a następnie mobilizować do samodzielności i odpowiedzialności społecznej, do kreowania własnego miejsca pracy w przestrzeni publicznej.

Dla uczniów zainteresowanych przygotowaniem zawodowym lub studiami do pracy w dziedzinie dziennikarstwa, administracji publicznej, działalności społecznej. Dla osób, które w przyszłości chciałyby tworzyć scenariusze gier, pisać książki, ale również chciałyby pozbyć się tremy i obaw przed wystąpieniami publicznymi.

Indeks na studia dla absolwentów naszej klasy na kierunki prowadzone przez INPA!

Warsztaty w praktyce:
audycja radiowa, animacja życia lokalnego, media w popkulturze.


Dla osób, które chcą zadbać o zdrowie - swoje i innych. Uczniowie poznają pracę układu ruchu oraz dowiedzą się, jak aktywnie i świadomie wzmacniać nie tylko mięśnie, ale też układ krążeniowo-oddechowy. Uczniowie poznają anatomię człowieka, będą poszerzać wiedzę i rozwijać zainteresowania z zakresu medycyny, fizjoterapii oraz ratownictwa medycznego.

Dla osób, które chcą przygotować się do zawodu i jednocześnie być blisko drugiego człowieka. Uczniowie będą poszerzać swoje umiejętności, zdobywając wiedzę w zakresie kształcenia ogólnego oraz dodatkowo z anatomii i fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego, podstaw treningu personalnego.

Oferujemy zajęcia z zakresu dietetyki i fitness oraz ogólnorozwojowe treningi prowadzone przez instruktorów z wieloletnim doświadczeniem.


"Jeżeli drzemie w Tobie dusza artysty, jeśli drży żyłka dziennikarska, jeżeli przepełnia Cię ciekawość kulturoznawcy, a filmoznawstwo mieści się w kręgu zainteresowań…"

Przyjdź do nas!

Proponujemy:

 • naukę w klasie o rozbudowanym programie z j. polskiego, historii, wos-u, historii sztuki lub biologii,
 • uzupełnienia z edukacji filmowej lub warsztatów z zakresu psychologii,
 • lektoraty w grupach międzyoddziałowych, zależnych od poziomu znajomości języka;

a ponadto:

 • kształcenie i doskonalenie warsztatu reżysera i operatora filmowego (możliwość realizacji własnej filmu),
 • udział w przedsięwzięciach artystycznych: Miejski Festiwal Filmowy, Festiwal Filmowy w Cottbus lub:
 • zajęcia warsztatowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę (psycholog),
 • współpracę z medioteką szkolną, słynącą z inicjowania i przeprowadzania wielu przedsięwzięć w tym: galeria wystaw, konkursy literackie i inne artystyczne.

"Rozwiń skrzydła, twórz, pokaż swój kunszt i talent"

* Od humanus – ludzki, życzliwy, przyjazny, szlachetny. Humanista – oznacza człowieka światłego, oczytanego, utalentowanego, wszechstronnie uzdolnionego, posiadającego rozległą wiedzę. Z pewnością znacie tak wspaniałe osobistości jak: Leonardo da Vinci, Erazm z Rotterdamu czy Tomasz Morus. To wielcy humaniści, będący uosobieniem "człowieka renesansu"!


Dla kogo?

 • dla ciekawych świata, kultury, religii, struktur społecznych,
 • dla chcących poznać mechanizmy rządzące rynkami,
 • dla otwartych na nowe możliwości, oferowane przez współczesne technologie,
 • dla głodnych sukcesów zawodowych,
 • dla nastawionych na samorozwój,
 • dla poliglotów i polimatów.

Co Ci damy i czego nauczymy?

 • Nauczymy poruszania się po mapie bez kompasu.
 • Wykształcimy umiejętność prezentowania efektów pracy.
 • Argument i perswazja staną się narzędziem do sprawnego komunikowania.
 • Wskażemy ikony współczesnego start –upu i ich modele biznesowe.
 • Nauczymy podstaw etyki w skutecznym wykorzystaniu reklamy.
 • Pokażemy, jak zarządzać zespołem i zostać w nim liderem.
 • Nauka za pomocą projektów, nie będzie jedynie teoretycznym pojęciem.
 • Możliwość sprawdzenia się w praktyce – Dzień Przedsiębiorczości.

Dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi i technologiami informatycznymi, chcących pogłębić wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biologii lub chemii, a także informatyki. W czasie zajęć uczniowie będą motywowani do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów badawczych, dzięki nabywaniu wiadomości matematycznych, fizycznych lub chemicznych oraz umiejętności informatycznych i wykorzystywaniu ich do interpretowania i przetwarzania danych biologicznych.

Razem z Instytutem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego uczniowie będą kształtować umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami laboratoryjnymi oraz metodami badawczymi, związanymi z doświadczeniami i obserwacjami stosowanymi w naukach przyrodniczych.

Dla zainteresowanych studiami na kierunkach bioinżynierskich, farmaceutycznych, chemicznych i kosmetologicznych. Dla osób, które planują w przyszłości: prace nad możliwościami zastosowania aparatury elektronicznej w medycynie, projektowanie urządzeń diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz realizowanie projektów w zakresie stosowania danych matematycznych i umiejętności informatycznych w analizie obrazów medycznych.


Czy kiedykolwiek odczuwałeś, że masz zadatki na nowego Einsteina lub Pitagorasa?

… proponujemy naukę i kształcenie umiejętności w klasie o rozbudowanym programie z matematyki, fizyki, informatyki / historii sztuki.

Specyfika profilu:

 • przedmioty uzupełniające: grafika komputerowa lub rysunek
 • przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, informatyka, fizyka
 • lektoraty w grupach międzyoddziałowych – zależnych od poziomu znajomości języka

Wg uczniów klas politechnicznych:

 • "poszłam na ten profil ze względu na grafikę komputerową i możliwości rozszerzenia historii sztuki, nie zawiodłam się" (Agnieszka)
 • "jestem zadowolona przede wszystkim z kursu matematyki, a spójny plan sprzyja kształceniu i samodoskonaleniu" (Amelia)
 • "nie było presji w wyborze rozszerzeń, a swobodna interakcja z wychowawcą buduje swobodną atmosferę" (Błażej)
 • "uniwersalność podejściu do pojęcia: VLO i to, czym zostałem zachęcony na początku edukacji, spełniło się" (Hubert)
 • "jestem zadowolony, a jakość prowadzenia przedmiotów kierunkowych wpływa na komfort mojego funkcjonowania w szkole" (Igor)
 • "mimo, że jestem w klasie o profilu politechnicznym, mam możliwość kształcenia i zdobywania wiedzy w kierunkach humanistycznych, co stanowi o dodatkowych walorach oferty VLO" (Marta)

Wg nauczyciela przedmiotu uzupełniającego: "W klasie o profilu politechnicznym prowadzone są zajęcia dodatkowe z rysunku. Cykl przedmiotu trwa 1 rok (czyli 2 semestry) i odbywa się w klasie drugiej. Na lekcjach uczniowie poznają zasady rysunku od rysowania figur geometrycznych poprzez rysunek twarzy w rożnych układach, rąk, a także sylwetki ludzkiej aż do stosowania perspektywy zbieżnej jedno i wielopunktowej. Każda praca jest oceniana, ale w związku z różnym zaawansowaniem uczniów w tej dziedzinie, doceniana jest praca ucznia i jego zaangażowanie."

… przyjdź do nas!

Od polýtechnos - biegły w wielu sztukach, od gr. polýs- liczny + techne: sztuka, nauka; kształcący na wielu kierunkach różnych dziedzin technicznych