Szkoła

dokumenty, nauczyciele, patron, hymn, absolwenci


Profile klas

Proponujemy naukę w klasach o rozbudowanym programie z zakresu:

BIOLOGII I CHEMII
rozszerzenia z biologii, chemii lub fizyki

EKONOMII I JĘZYKÓW
rozszerzenia z matematyki, geografii, języków obcych

HUMANISTYKI
rozszerzenia z j. polskiego, historii, wos-u lub z historii sztuki lub biologii

EDUKACJI POLITECHNICZNEJ
rozszerzenia z matematyki, fizyki, informatyki lub historii sztuki

EDUKACJI BIOINŻYNIERSKIEJ
rozszerzenia z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki lub biologii

Przedmioty uzupełniające:

  • 1B (zajęcia artystyczne),
  • 1E (elementy ekonomii w praktyce),
  • 1H (edukacja filmowa lub warsztaty z zakresu psychologii),
  • 1P (grafika komputerowa lub rysunek)
  • 1I (rysunek lub wykorzystanie informatyki w biotechnologii)

Patrz uważnie, czytaj ze zrozumieniem!

Przedmioty punktowane w rekrutacji: (j. polski + trzy wskazane przez szkołę w zależności od profilu):

  • 1B (j. polski, matematyka, biologia, chemia)
  • 1E (j. polski, matematyka, geografia, j. obcy)
  • 1H (j. polski, matematyka, historia, biologia)
  • 1P (j. polski, matematyka, informatyka, fizyka)
  • 1I (j. polski, matematyka, biologia, fizyka)

Lektoraty w grupach międzyoddziałowych, zależnych od poziomu znajomości języka.