Aktywna V

wydarzenia, filmowa Piątka, wolontariat, aktywni z Krzychem


Stypendysta Marszałka Województwa Lubuskiego – Wiktor Bortnowski (uczeń klasy 4 BP)

W piątek 20 stycznia 2023 roku, podczas uroczystej Gali w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, uczeń klasy maturalnej V LO, Wiktor Bortnowski, otrzymał z rąk pana wicemarszałka Łukasza Poryckiego, stypendium naukowe Marszałka Województwa Lubuskiego.

Doświadczenie naukowe Wiktora Bortnowskiego jest bardzo bogate. To nie tylko uczeń klasy maturalnej, ale także człowiek wielu pasji i zainteresowań. Za swoje dokonania otrzymał stypendium naukowe Marszałka Województwa Lubuskiego w roku szkolnym 2021/2022, a także był beneficjentem programu stypendialnego "Lubuskie Talenty" w latach 2019/2022.

Trzy lata był stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W ramach współpracy z tą Organizacją, miał możliwość udziału w wielodyscyplinarnym obozie naukowym, semestralnym tutorialu dotyczącego onkologii, a także stażu naukowym w Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Współpracował także ze Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej "Klatrat", dzięki czemu wziął udział w "Szkole Młodego Chemika", oraz odbył staż naukowy w laboratoriach politechniki. Celem badań było zbadanie wpływu wiolaceiny na komórki wybranych linii czerniaka.

Wiktor bardzo aktywnie działa społecznie – jest kierownikiem kampanii społecznej OnkoAlert. Jej prowadzenie ma na celu rozpowszechniania wiedzy o nowotworach w społeczeństwie. Akcja dotarła do ponad 50 000 osób, jej ambasadorem został Mateusz Damięcki, a patronami – Onkofundacja Alivia oraz portal hematoonkologia.pl.

Do jego zainteresowań naukowych należą przede wszystkim: onkologia molekularna, mikrobiologia oraz szeroko pojęta chemia radiacyjna i radiochemia.

Plany Wiktora koncentrują się na podjęciu studiów na dwóch kierunkach: lekarskim i biotechnologii. Po ich zakończeniu planuje pracować w przemyśle farmaceutycznym. Gratulujemy osiągnięć i życzmy realizacji wszystkich, naukowych zamierzeń, a także wyśmienitego wyniku na maturze.

Więcej informacji i zdjęć:

Lista uczniów, którzy otrzymali również stypendia z programu „Lubuskie Talenty” 2022/2023: