Aktywna V

wydarzenia, filmowa Piątka, wolontariat, aktywni z Krzychem


Powiedz NIE przemocy i agresji

Nie bądź obojętny – REAGUJ!

Przemoc pozostawia ślady, nie tylko na ciele, ale także w psychice, na całe życie. Poświęcony przez Ciebie czas, może przerwać kogoś cierpienie, zmienić życie na lepsze, a nawet je uratować.

Jak rozpoznać PRZEMOC?

„ Przemocą możemy nazwać wszystkie nieprzypadkowe akty naruszające osobista wolność jednostki, które przyczyniają się do fizycznej albo psychicznej szkody drugiego człowieka” (I. Pospiszyl)

Przemoc domowa występuje w różnych środowiskach i może dotknąć każdego, bez względu na płeć wiek, czy status społeczny:

 • Nie pojawia się znienacka – jest często długotrwały proces, który ma tendencję do powtarzania się, eskaluje i niezatrzymana – przybiera na sile,
 • Jest intencjonalna – nie jest przypadkowym ale zamierzonym działaniem człowieka, który ma na celu skrzywdzenie drugiej osoby, kontrolowanie jej lub podporządkowanie sobie,
 • Siły nie są równe – jedna ze stron zawsze ma przewagę fizyczną lub psychiczną nad drugą osobą
 • Narusza prawa i dobra osobiste – osoba doznająca przemocy pozbawiona zostaje swoich podstawowych praw do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itp.
 • Powoduje cierpienie i ból – zawsze wyrządza szkodę fizyczna albo psychiczną, której ślady mogą pozostać na długie lata.

Przemoc przybiera różne oblicza. To nie tylko bicie, szarpanie, popychanie, ale także:

 • ośmieszanie, straszenie, groźby,
 • wyzwiska
 • zmuszanie do różnych zachowań
 • złośliwe komentarze w Internecie,
 • nagrywanie lub udostępnianie zdjęć, filmów bez twojej zgody
 • wymuszanie pieniędzy
 • plotkowanie, złośliwe krytykowanie
 • poniżanie
 • przywłaszczanie cudzej własności
 • szantażowanie
 • izolowanie, wykluczenie z grupy
 • celowe zaniedbanie ekonomiczne lub bytowe.

Ofiara przemocy – to bardzo często osoba osamotniona, czująca strach, strach, smutek, wstyd i zaskoczenie dlaczego akurat ją to spotkało?

Jeżeli to właśnie Ty doświadczasz przemocy w szkole, w domu, w Internecie, wiedz, że trzeba to jak najszybciej przerwać! Nie jesteś z tym sam. Nie możesz czuć się gorszy od innych, zamykać się w sobie i uciekać od problemów. Nawet jeśli brakuje Ci pewności siebie, staraj się udawać, że ją masz to zniechęca agresora:

 • zamieniaj w dowcip uszczypliwe komentarze i docinki,
 • zachowuj się pewnie i spokojnie, aby nie prowokować sprawców,
 • powiedz jasno i wprost, że nie życzysz sobie takiego traktowania,
 • spokojnie ale szybko opuść towarzystwo osób agresywnych,
 • staraj się unikać bezpośredniego kontaktu z agresorem, trzymaj się blisko kolegów lub dorosłych ,
 • zawsze proś o pomoc i wsparcie, nawet osoby postronne,
 • znajdź w sobie odwagę, by powiedzieć komuś o swoim problemie, najlepiej zaufanej osobie dorosłej, która będzie wiedziała co robić dalej.

Sprawca - to najczęściej osoba o silnej pozycji, która akt agresji traktuje jako żart, czy niewinną zabawę; najczęściej nie ma lub nie chce mieć świadomości i konsekwencji swoich zachowań.

Jeśli to właśnie Ty wyrządzasz komuś krzywdę pamiętaj, że za takie zachowanie grozi Ci kara, w zależności od tego jaki czyn popełniłeś; nikt nie daje Ci prawa do stosowania przemocy.

Świadek – czasem to jedyna osoba, która może przerwać przemoc, odpowiednio na nią reagując i nie pozostając obojętnym .

Jeśli to właśnie Ty jesteś świadkiem przemocy nie pozostawaj obojętnym, spróbuj porozmawiać z ofiarą, wysłuchaj jej, uwierz w to co mówi, udziel wsparcia, poinformuj o zdarzeniu, jakiego byłeś świadkiem, osoby dorosłe lub Policję.

PAMIĘTAJ!

 • Jeśli ofiara przemocy nie prosi Cię o pomoc, to nie znaczy, że jej nie potrzebuje.
 • Jeśli sprawca zobaczy, że osoba pokrzywdzona ma wsparcie – poczuje się mniej pewnie.

Im więcej osób zareaguje tym lepiej! Brak Twojej reakcji może doprowadzić do tragedii.