Aktywna V

wydarzenia, filmowa Piątka, wolontariat, aktywni z Krzychem


Pozostając w domu chronicie ludzkie życie!

Panująca od roku pandemia zmieniła życie ludzi na całym świecie. Warto, mimo to, nadać sens swojemu działaniu i potraktować odosobnienie czy zdalne nauczanie jako wyzwanie. Pozostawanie w domu, respektowanie obostrzeń, stosowanie się do zaleceń, gotowość do wyrzeczeń jest oznaką naszej odpowiedzialności i dowodem siły w zmaganiu się z problemami. Dzięki temu każdy z nas oraz nasi bliscy pozostają bezpieczni. Wystarczy chronić siebie, by zrobić coś dobrego!

Sytuacja nie jest łatwa, a jej rozwój trudny do przewidzenia. Dlatego trzeba ją przyjąć do wiadomości i dobrze się do niej zaadoptować. Przekazujemy kilka rad, jak narzucone nam ograniczenia przekuć w coś pozytywnego.Źródła informacji:


Przeczytaj

Zarządzanie stresem jest cenną umiejętnością. Nierzadko życie przynosi nam kolejne wyzwania. Warto poszukiwać wielu strategii radzenia sobie ze stresem i poszerzać możliwości. więcej |