Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty


SIM - Społeczny Instruktor Młodzieżowy

Do grupy SIM PCK należy młodzież szkół ponadpodstawowych.

Prowadzą oni działalność opiekuńczą na rzecz potrzebujących, upowszechniają idee Czerwonego Krzyża oraz międzynarodowego prawa humanitarnego.

Propagują zasady pierwszej pomocy wśród społeczności lokalnych oraz promują zdrowy styl życia. SIMy przechodzą kurs Pierwszej Pomocy i otrzymują zaświadczenie, prowadzą w szkołach pokazy pierwszej pomocy, pomagają w prowadzeniu programów edukacyjnych np. Dziel się uśmiechem, Bezpieczny patrol, Drogowe ABC itd.

Uczestniczą w zbiórkach pieniędzy i żywności, a także przeprowadzają happeningi na deptaku.

Do SIMów zapraszamy młodzież w wieku 13 lat i więcej.

Więcej na spotkaniach SIM PCK, które odbywają się w Bursie przy ul. Botanicznej 60.

Kolejne spotkanie 20 października (czwartek) 2022 o godz. 16:30.